Výber zo zbierky veršov Svetlo (vydavateľstvo Slovenský spisovateľ 1999)

 

. . .
Som vzduch,
dýchaj zhlboka,
stanem sa ohňom.Ostrým nožom

vnikám do tela cibule,
do mysle mi vstupuješ ty
a tvoja túžba po mori -
taká mužská.
Ja zatia
ľ krájam
tie svoje nadrobno.
Nadobro?Úžas

Vtrhol si tane
čným krokom
na moju povalu
a tam, pod hŕbou
nepotrebných harabúrd
a lživo krásnych vecí,
z pavu
čín si vymotal
malinkú bábiku.
Teraz ti leží na otvorenej dlani.
Troška sa
červená a má moje oči.Keby to nebolo také –

povedala by som ti
už si si všimol,
že ke
ď plávaš pod vodou
s otvorenými o
čami,
máš uši plné hudby?
A že ke
ď husto sneží,
po
čuješ to isté? ticho - hudbu?
Už si mal niekedy chuť
nikdy sa z h
ĺbky nevynoriť?
Sk
ĺznuť do záveja a zaspať?
Alebo, keby sa dal
čas vrátiť na miesto
ke
ď si bol nežný -
ľahla by som si do piesku
a do otvorených o
čí by si mi mohol,
pomaly, sypať celú púšť.Potreba ticha

Ticho,
že by v ňom bolo po
čuť,
ako anjel vzlieta.
Ticho,
že by sa doň dala vytesať jaskyňa
a uchýliť sa do nej.Japonská ma
ľba

Tak mäkko
a prirodzene sneží,
že ke
ď sa tak pozerám,
mohla by som nežiť.